Beoordeling 9.3 gebaseerd op 80 beoordelingen op Klantenvertellen.nl.

Disclaimer

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden in opdracht van Auto Mensinck, gevestigd: Eindhovenseweg 78 te Steensel

1. Algemeen
Ondanks de continue aandacht en zorg die wij aan onze site besteden, kan het gebeuren dat de informatie, producten en diensten op de site onvolledig c.q. onjuist zijn. De site wordt periodiek onderhouden en voorzien van nieuwe informatie. Dit kan te allen tijde direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

2. Auteursrechten
Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en/of teksten kopiŽren, reproduceren of verveelvoudigen zonder toestemming van Auto Mensinck Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer) netwerk. Het is toegestaan Auto Mensinck webpaginaís af te drukken voor persoonlijk gebruik.

3. Juistheid van gegevens / aansprakelijkheid
Alle informatie op de Auto Mensinck website is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van online gaan. Voor actuele info over desbetreffende onderwerpen kunt informeren bij Auto Mensinck. Auto Mensinck sluit enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/ of de informatie op de site, uit. Verder is Auto Mensinck niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is. Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Auto Mensinck is niet aansprakelijk voor websites die via een link kunnen worden bereikt vanuit de Auto Mensinck website. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

4. Linken naar een Auto Mensinck website
Indien u een link naar een Auto Mensinck website wilt maken, dit gelieve naar de hoofdsite te doen. Een dergelijke deeplink is alleen toegestaan na de schriftelijke toestemmingsbevestiging van Auto Mensinck

5. Databescherming
Auto Mensinck respecteert de privacy van iedere bezoeker aan deze site. Auto Mensinck verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt; bijvoorbeeld in een e-mail. Auto Mensinck wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Iedere vorm van informatie, in de vorm van ideeŽn, suggesties, e.d. die wij van u ontvangen, wordt door Auto Mensinck gezien als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De verstrekte gegevens zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt.

6. Virussen en veiligheid
De Auto Mensinck internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beÔnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Auto Mensinck sites. Auto Mensinck is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

7. Toepasselijke wet
Deze disclaimer wordt beheerst door, en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht.


'